TIN NỔI BẬT

Bệnh viện Tim mạch TP Cần Thơ Khánh thành phòng Can thiệp tim mạch
Được sự thống nhất của BGĐ Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ, phòng Điều dưỡng vừa tổ chức Hội thi Điều dưỡng – Kỹ thuật viên giỏi năm 2019 gồm 02 phần: lý thuyết và tiểu phẩm.
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG 2019
Lễ khánh thành Phòng Can thiệp và Hội thảo Can thiệp Tim mạch

Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi