TIN NỔI BẬT

Được sự thống nhất từ Ban Giám đốc Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ, phòng Điều dưỡng vừa tổ chức Hội thi Điều dưỡng – Kỹ thuật viên Giỏi năm 2020 gồm 02 phần: lý thuyết và tiểu phẩm.

Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi