KHOA NỘI TIM MẠCH (TIM MẠCH, MẠCH MÁU VÀ CHUYỂN HÓA)


KHOA NỘI TIM MẠCH (TIM MẠCH, MẠCH MÁU VÀ CHUYỂN HÓA)

I. Nhân sự

   Tập thể  cán bộ, viên chức Khoa Nội Tim mạch


II. Chức năng

Chịu trách nhiệm giúp giám đốc tổ chức, thực hiện các hoạt động của khoa và các nhiệm vụ được giao.

III. Nhiệm vụ

1. Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa nội.

2. Sử dụng có hiệu quả các phương tiện cận lâm sàng trong chẩn đoán và theo dõi kết quả điều trị.

3. Sắp xếp bố trí các buồng bệnh liên hoàn hợp lý tạo điều kiện thuận lợi chăm sóc người bệnh tim mạch.

4. Tổ chức tốt việc thực hiện các thủ thuật chuyên khoa trong khám bệnh và chữa bệnh theo đúng quy chế công tác khoa ngoại, quy chế công tác khoa phẫu thuật – gây mê hồi sức.

5. Theo dõi sát việc sử dụng thuốc cho người bệnh, phát hiện kịp thời những tác dụng phụ và tai biến do dùng thuốc để xử lý kịp thời cho người bệnh.

6. Thực hiện nghiêm chỉnh quy chế sử dụng thuốc.

7. Thực hiện đúng quy chế bệnh viện, theo dõi chăm sóc người bệnh toàn diện.

8. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy chế công tác khoa nội, quy định kỹ thuật bệnh viện, chức trách công tác của các thành viên trong khoa.

9. Tổ chức tuyên truyền giáo dục phòng chống bệnh tim mạch trong bệnh viện và tại cộng đồng.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện giao.

 


Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi