KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC VÀ CHỐNG ĐỘC


KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC VÀ CHỐNG ĐỘC

I. Nhân sự

  - Trưởng Khoa Hồi sức tích cực và chống độc : BSCKII. Trịnh Thanh Tâm

   

Trưởng Khoa Hồi sức tích cực và chống độc : BSCKII. Trịnh Thanh TâmTập thể viên chức Khoa Hồi sức tích cực và chống độc


II. Chức năng

Chịu trách nhiệm giúp giám đốc tổ chức, thực hiện các hoạt động của khoa và các nhiệm vụ được giao.

III. Nhiệm vụ

1. Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa Hồi sức cấp cứu.

2. Bố trí nhân lực và thiết bị y tế hợp lý, đảm bảo công tác thường trực sẵn sàng cấp cứu liên tục 24 giờ.

3. Kiểm tra, đôn đốc các thành viên trong khoa thực hiện tốt việc tiếp nhận và cấp cứu người bệnh theo đúng quy chế cấp cứu. Phối hợp với các trưởng khoa chỉ đạo chuyên môn hệ thống cấp cứu trong bệnh viện.

4. Tổ chức công tác hồi sức cấp cứu người bệnh mắc bệnh truyền nhiễm theo đúng quy chế công tác khoa truyền nhiễm. Khi phát hiện bệnh gây dịch nguy hiểm, trưởng khoa có trách nhiệm báo cáo Giám đốc, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp-vật tư trang thiết bị y tế và khẩn trương thông báo cho các khoa có liên quan để tổ chức phòng chống dịch theo quy định.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện giao.


Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi