KHOA KHÁM BỆNH


KHOA KHÁM BỆNH

I. Nhân sự

  - Trưởng Khoa Khám bệnh: BSCK1 Nội TQ. Dương Hoàng Vũ 

  - Phó trưởng Khoa Khám bệnh: BSCK1 Nội_TK. Võ Quốc KhươngTrưởng Khoa Khám bệnh BSCK1 Nội TQ. Dương Hoàng Vũ Phó Trường Khoa Khám bệnh BSCK1 Nội_TK Võ Quốc KhươngTập thể viên chức Khoa khám bệnh


II. Chức năng

Chịu trách nhiệm giúp giám đốc tổ chức, thực hiện các hoạt động của khoa và các nhiệm vụ được giao.

III. Nhiệm vụ

1. Giúp Giám đốc bệnh viện quy định cụ thể quy trình khám bệnh của bệnh viện và công khai để người bệnh, nhân viên biết và thực hiện.

2. Tổ chức thực hiện chu đáo việc tiếp đón người bệnh đến khám bệnh và điều trị ngoại trú. Phải bố trí nhân viên đưa người bệnh vào điều trị tại bệnh viện đến tận khoa. Không được gây phiền hà cho người bệnh.

3. Tổ chức thực hiện công tác khám bệnh kê đơn, chữa bệnh ngoại trú. Theo dõi, đôn đốc điều hành công việc để người bệnh không phải chờ đợi lâu.

4. Tổ chức công tác thường trực cấp cứu liên tục 24 giờ luôn sẵn sàng phục vụ người bệnh: tổ chức theo dõi sát những người bệnh nằm lưu tại khoa khám bệnh.

5. Khi khám bệnh nếu phát hiện các trường hợp bệnh dịch phải báo cáo ngay cho y tế địa phương theo quy định phòng dịch, nếu phát hiện những sai sót do tuyến dưới chuyển đến phải báo cho phòng kế hoạch tổng hợp để thông báo rút kinh nghiệm tới cơ sở chuyển người bệnh đến.

6. Tổ chức tốt công tác hành chính khoa, đảm bảo ghi chép, cập nhật chính xác số liệu người bệnh đến khám bệnh tại khoa. Lưu giữ đầy đủ hồ sơ tài liệu theo quy định.

7. Tổ chức tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho mọi người đến khám bệnh tại khoa.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện giao.

 

Nobel Y Khoa 2016

Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi