KHOA XÉT NGHIỆM


KHOA XÉT NGHIỆM

 

I. Nhân sự

- Phó Trưởng khoa Xét nghiệm: CNXN. Phạm Thị Hoàng OanhPhó Trưởng khoa Xét nghiệm: CNXN. Phạm Thị Hoàng AnhTập thể  cán bộ, viên chức Khoa Xét nghiệm


II. Chức năng

Chịu trách nhiệm giúp giám đốc tổ chức, thực hiện các hoạt động của khoa và các nhiệm vụ được giao.

III. Nhiệm vụ

1. Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa xét nghiệm.

2. Tổ chức tốt công tác lấy và nhận bệnh phẩm, công tác thường trực xét nghiệm cấp cứu và phòng chống dịch liên tục 24 giờ.

3. Thực hiện các xét nghiệm hóa sinh, vi sinh đáp ứng theo yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện.

4.  Đảm bảo cung cấp máu và an toàn truyền máu trong bệnh viện theo đúng quy chế công tác khoa truyền máu.

5. Định kỳ chuẩn thức các quy định kỹ thuật xét nghiệm để đảm bảo chính xác các xét nghiệm.

6. Tham gia công tác kiểm tra vô khuẩn, khử khuẩn chung trong toàn bệnh viện.

7. Có trách nhiệm báo cáo ngay Giám đốc khi phát hiện mầm bệnh gây dịch nguy hiểm.

8. Tham gia chỉ đạo công tác phòng chống dịch khi được Giám đốc phân công.

9. Có trách nhiệm quản lý các hóa chất độc, các chủng virút, vi khuẩn phân lập theo đúng quy định kỹ thuật bệnh viện, đảm bảo an toàn tuyệt đối, chống lây nhiễm. 10. Liên hệ chặt chẽ với các khoa lâm sàng và các khoa cận lâm sàng thu nhận và xử lý các thông tin về chuyên môn kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng xét nghiệm.

11. Có kế hoạch mua các thiết bị xét nghiệm, các hóa chất, thuốc thử và các sinh phẩm để phục vụ cho công tác xét nghiệm.

12. Ký phiếu lĩnh hóa chất, sinh phẩm dụng cụ và nguyên vật liệu đáp ứng yêu cầu xét nghiệm.

13. Thực hiện công tác bảo quản chất lượng thuốc thử, công tác khử khuẩn, tẩy uế, tiêu độc xử lý các chất thải của khoa theo quy chế công tác xử lý chất thải và quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện giao.

 


Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi