TIN TỨC BỆNH VIỆN

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM HOÃN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TĂNG HUYẾT ÁP
[ Cập nhật vào ngày (07/05/2021) ]


 Tin, ảnh: Li Ly - Tổ truyền thông Bệnh viện Tim mạch.

  In bài viếtThư viện ảnh

SƠ đồ đường đi