TIN TỨC BỆNH VIỆN

YÊU CẦU BÁO GIÁ
[ Cập nhật vào ngày (10/08/2023) ]

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Bệnh viện Tim mạch Thành phố Cần Thơ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "sửa chữa ống nội soi dạ dày GIF-Q150".