TIN TỨC Y TẾ

NỖ LỰC GIẢM VƯỢT QUỸ KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ
[ Cập nhật vào ngày (21/11/2018) ]

Thời gian qua, tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm Y tế (BHYT) tăng do người dân ngày càng hiểu rõ lợi ích, tính nhân văn của chính sách BHYT. Tuy nhiên, việc sử dụng quỹ BHYT vẫn còn một số bất cập, tinh trạng chi vượt quỹ BHYT đang đáng báo động và cần có những giải pháp cấp bách hơn bao giờ hết.


Nỗ lực giảm vượt quỹ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế