KHOA THĂM DÒ CHỨC NĂNG


KHOA THĂM DÒ CHỨC NĂNG

I. Nhân sự

  - Trưởng khoa : BSCK1 Nội. Lâm Chí Hiếu :

  

Trưởng khoa: BSCK1 Nội. Lâm Chí HiếuTập thể cán bộ, viên chức Khoa Thăm dò chức năng


II. Chức năng

Chịu trách nhiệm giúp giám đốc tổ chức, thực hiện các hoạt động của khoa và các nhiệm vụ được giao.

III. Nhiệm vụ

1. Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa thăm dò chức năng, tổ chức tiếp đón người bệnh theo quy chế công tác khoa thăm dò chức năng.

2. Kiểm tra sát việc thực hiện quy định kỹ thuật bệnh viện về thăm dò chức năng, duyệt các kết quả thăm dò chức năng, trực tiếp kiểm tra lại những trường hợp còn nghi ngờ.

3. Có trách nhiệm phối hợp với các trưởng khoa lâm sàng tổ chức thực hiện các kỹ thuật đặc biệt theo quy định.

4. Đảm bảo vệ sinh vô khuẩn theo đúng quy chế công tác khoa chống nhiễm khuẩn.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện giao.

 


Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi