bảng giá

Tìm
TTMã dịch vụTên dịch vụGiá dịch vụ (VNĐ)
1 03.1665.0773Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt 879.000
2 22.0150.1594Xét nghiệm tế bào trong nước tiểu (bằng máy tự động) 42.400
3 22.0149.1594Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) 42.400
4 25.0029.1751Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết 304.000
5 23.0103.1531Xét nghiệm Khí máu [Máu] 212.000
6 22.0135.1313Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng máy đếm laser) 39.200
7 01.0281.1510Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) 23.300
8 01.0285.1349Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường 12.300
9 22.0154.1735Xét nghiệm các loại dịch, nhuộm và chẩn đoán tế bào học 147.000
10 01.0302.1350Xác định nhanh 1NR/PT/ Quick % tại chỗ bằng máy cầm tay 39.200
11 24.0112.1717Virus Ab miễn dịch tự động 290.000
12 24.0319.1674Vi nấm soi tươi 40.200
13 24.0323.1716Vi nấm nuôi cấy và định danh hệ thống tự động 287.000
14 24.0321.1674Vi nấm nhuộm soi 40.200
15 24.0005.1716Vi khuẩn nuôi cấy, định danh và kháng thuốc hệ thống tự động 287.000
16 24.0003.1715Vi khuẩn nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường 230.000
17 24.0323.1716Vi khuẩn nuôi cấy và định danh hệ thống tự động 287.000
18 24.0007.1723Vi khuẩn kháng thuốc hệ thống tự động 189.000
19 24.0008.1722Vi khuẩn kháng thuốc định lượng (MIC) (cho 1 loại kháng sinh) 178.000
20 03.2391.0215Truyền tĩnh mạch 20.000
21 24.0267.1674Trứng giun, sán soi tươi 40.200
22 24.0303.1717Trichinella spiralis (Giun xoắn) Ab miễn dịch bán tự động 290.000
23 16.0222.1035Trám bít hố rãnh với Glasslonomer Cement quang trùng hợp 199.000
24 16.0222.1035Trám bít hố rãnh với GlassIonomer Cement (GIC) quang trùng hợp 199.000
25 16.0224.1035Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp 199.000
26 03.1940.1035Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp 199.000
27 16.0223.1035Trám bít hố rãnh với Composite hóa trùng hợp 199.000
28 16.0225.1035Trám bít hố rãnh bằng nhựa Sealant 199.000
29 16.0226.1035Trám bít hố rãnh bằng GlassIonomer Cement 199.000
30 24.0299.1706Toxoplasma IgM miễn dịch tự động 115.000
1 - 30 trong tổng số 688Số dòng hiển thị: <<<1 2 3 4 5                  >>>
Nobel Y Khoa 2016

Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi